Amaç ve Kapsam

Bu etkinliğin amacı; sınıf öğretmeni adaylarına SG teknolojilerine yönelik farkındalık kazandırarak bu teknolojilerin kullanımı konusunda temel beceriler elde etmelerini sağlamak ve böylece ileride mesleki yaşantılarında etkili kullanabilecekleri ortamlar tasarlayabilmelerini desteklemektedir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle, sınıf öğretmeni adaylarına aşağıda yer alan kazanımların kazandırılması planlanmaktadır:

  • SG teknolojisinin gelişimi, işlevi, bileşenleri, teknolojileri ve sınırlılıkları hakkında temel bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmak,
  • Eğitim alanındaki farklı uygulama örnekleri üzerinden tartışmalar yaparak eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmek,
  • SG temelli öğretim tasarım sürecini öğrenmelerini ve deneyimlerini sağlamak,
  • Farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıyla birlikte katıldıkları atölye çalışmaları ve tartışma oturumlarıyla SG teknolojisinin kullanılabileceği problem durumlarını belirlemek, materyal geliştirmek ve tartışmak,
  • Etkinlik sonunda öğretmen adayları tarafından geliştirilen ürünleri internet ortamında paylaşılarak daha fazla öğretmen adayına, öğretmene ve öğrenciye ulaşmak ve böylece konu ile ilgili farkındalık alanının genişlemesini sağlamak.