DÜZENLEME KURULU

AD-SOYAD KURUM 
Arş. Gör. Dr. Deniz Atal   (Yürütücü) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Arş. Gör. Dr. Raziye Sancar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Öğrt. Gör. Merve Aydın Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Arş. Gör. Muharrem Aydın Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Arş. Gör. Serhat Altıok Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

BİLİM KURULU

AD-SOYAD KURUM 
Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Prof. Dr. Yasemin Koçak Usluel Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Prof. Dr. Erman Yükseltürk Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Doç. Dr. Özlem Çakır Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Doç. Dr. Erhan Güneş Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Doç. Dr. Gülnur Aydın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi
Dr. Öğrt. Üyesi Zeynep Akkurt Denizli Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 

YEREL DÜZENLEME KURULU 

AD-SOYAD KURUM 
Arş. Gör. Dr. Deniz Atal   (Yürütücü) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Doç. Dr. Özlem Çakır Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

DERS VEREN/SUNUM YAPAN DANIŞMAN/ÖĞRETİM ÜYELERİ

AD-SOYAD KURUM 
Dr. Deniz Atal Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Dr. Raziye Sancar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Doç. Dr. Salih Bardakcı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Fırat Sarsar Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Doç. Dr. Erhan Güneş Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Doç. Dr. Mehtap Yıldırım Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik  ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Ömer Faruk İslim Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr.
Dr. Öğt. Üyesi Gülnur Aydın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi 
Muharrem Aydın Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Merve Aydın Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Serhat Altıok Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Yardımcı Personel

Dr. Raziye Sancar
Arş. Gör. Muharrem Aydın
Öğr. Gör. Merve Aydın
Mehmet Can Güler
Leman Şahin