SG teknolojinin kullanımı konusunda farkındalık kazandırmak, SG ortamlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanımı konusunda temel ve uygulamalı eğitimler vermek amacıyla yapılması planlanan etkinliğe, Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinin Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin Sınıf Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılması beklenmektedir.

Kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır:

 • Projeye Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.    
 • Etkinlik kapsamında 30 öğrenciye yer verilecek, başvuru yapanlar arasında 30 asil, 15 yedek katılımcı belirlenecektir. 
 • Etkinliğin yaygın etkisinin arttırılabilmesi için Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları seçilecektir.
 • Katılımcıların seçiminde akademik not ortalamasına dikkat edilecektir. Yüksek ortalamaya sahip olan öğretmen adaylarına öncelik verilecektir. 
 • Katılımcıların seçiminde kız ve erkek öğrencilerin dağılımının yakın olmasına dikkat edilecektir. 
 • Daha önce benzer herhangi bir etkinliğe katılmamış öğretmen adaylarına öncelik verilecektir. 
 • Katılımcılar belirlenirken asil ve yedek listeleri belirlenecek, asil listeden kayıtlar tamamlanmadığında yedek listeden seçimler yapılacaktır.

Başvuru sürecinde adaylarda aranacak temel ölçütler:

 • Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olmak,
 • Yeni teknolojileri öğrenmeye istekli ve meraklı olmak,
 • Bilgi ve İletişim teknolojileri temelli mesleki gelişimlerini desteklemeye istekli olmak,
 • Etkinlik boyunca kullanabilecekleri bilgisayarlar ve internet bağlantısına sahip olmak (Tablet veya telefon etkinlik gereksinimlerini karşılamamaktadır). 
 • Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilecek olmak.

Başvuru süreci tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.